Nghiệp vụ Du lịch

Môn 5: Tính giá vốn chương trình du lịch

Với môn học này học viên sẽ được cung cấp những khái niệm cơ bản về giá vốn và cách tính giá vốn của một chương trình du lịch. Thực hành việc tính giá vốn cho các chương trình du lịch thông dụng trên thực tế hiện nay. Đồng thời…

Vai trò của ẩm thực đối với du lịch

Cùng với quá trình phát triển của con người, hoạt động du lịch cũng dần được hình thành và phát triển. Con người muốn khám phá những vùng đất mới, miền quê mới khác hẳn với nơi họ đang sống và tất nhiên là thưởng thức những nét văn hóa…

Môn 4: Lập chương trình du lịch outbound

Với môn học này, học viên sẽ có kiến thức cơ bản về việc ứng dụng lịch bay trong việc lập chương trình du lịch outbound. Có khái niệm cơ bản về chương trình du lịch và kỹ năng lập chương trình du lịch outbound. Thực tập để xây dựng…