Môn 4: Lập chương trình du lịch outbound

Với môn học này, học viên sẽ có kiến thức cơ bản về việc ứng dụng lịch bay trong việc lập chương trình du lịch outbound. Có khái niệm cơ bản về chương trình du lịch và kỹ năng lập chương trình du lịch outbound. Thực tập để xây dựng các chương trình du lịch outbound hoàn chỉnh với 3 mức từ dễ đến khó.

Tải toàn bộ bài giảng

You must be logged in to view the hidden contents.

Mục lục:

Chương 1: Sử dụng lịch bay khi xây dựng chương trình du lịch

Chương 2: Các bước lập chương trình du lịch outbound

Chương 3: Bài tập mẫu chương trình du lịch outbound

Chương 4: Các nguyên tắc quan trọng khi xây dựng chương trình du lịch

 

Loading Facebook Comments ...

Comments to “Môn 4: Lập chương trình du lịch outbound”

Phản hồi

You must be logged in to post a comment.