Môn 3: Lập chương trình du lịch inbound

Với môn này học viên sẽ có khái niệm cơ bản về bản đồ du lịch nói chung và bản đồ du lịch Việt Nam nói riêng. Nắm bắt được các đặc điểm về du lịch, tuyến điểm và đặc trưng tham quan của các thành phố, vùng miền trong Việt Nam. Có khái niệm cơ bản về chương trình du lịch và kỹ năng lập chương trình du lịch Inbound. Thực tập để xây dựng các chương trình du lịch Inbound với 3 mức từ dễ đến khó.

Tải toàn bộ bài giảng và tài liệu tham khảo của môn học

You must be logged in to view the hidden contents.

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu bản đồ Du lịch Việt Nam

1. Bản đồ địa lý trong ngành Du lịch

2. Giới thiệu về bản đồ du lịch Việt Nam

3. Ba trung tâm Du lịch của Việt Nam

Chương 2: Các bước lập chương trình du lịch inbound

1. Định nghĩa chương trình du lịch

2. Các bước lập chương trình du lịch inbound

3. Các mức độ bài tập của việt lập chương trình du lịch inbound

Chương 3: Bài tập mẫu lập chương trình du lịch inbound

1. Bài tập mẫu mức 1

2. Bài tập mẫu mức 2

3. Bài tập mẫu mức 3

Chương 4: Các nguyên tắc quan trọng khi xây dựng sản phẩm du lịch

1. Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

2. Đưa ra các sản phẩm phù hợp

3. Kết hợp nhiều nhà cung ứng thành một sản phẩm trọn gói

4. Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm

5. Tạo sự khác biệt

Loading Facebook Comments ...

Comments to “Môn 3: Lập chương trình du lịch inbound”

Phản hồi

You must be logged in to post a comment.