Môn 6: Công việc của nhân viên Inbound

Bài tiếp theo trong loạt bài giảng về nghiệp vụ bán và điều hành du lịch là bài “Công việc của nhân viên Inbound”. Với môn học này, học viên sẽ hiểu rõ nhiệm vụ của một nhân viên Inbound. Cách thức hiện từng đầu việc trong nhiệm vụ của một nhân viên inbound. Cung cấp cái nhìn tổng quát về dòng chảy công việc của một nhân viên inbound (sơ đồ quy trình bán và điều hành du lịch inbound.

Tải toàn bộ tài liệu bài giảng

You must be logged in to view the hidden contents.

Chương 1: Mô tả công việc chung

1. Thiết kế sản phẩm

2. Thực hiện bán sản phẩm

3. Đặt hàng, sắp xếp dịch vụ trong chương trình

4. Hoàn tất các công việc sau khi bán tour

Chương 2: Thực hiện các công việc cụ thể trong mô tả công việc

Chương 3: Sơ đồ quy trình bán và đều hành một tour inbound

Loading Facebook Comments ...

Comments to “Môn 6: Công việc của nhân viên Inbound”

Phản hồi

You must be logged in to post a comment.