Archive for the ‘Lịch khai giảng’ Category

Môn 7: Công việc của nhân viên Outbound

Với môn học này, học viên sẽ hểu rõ những nhiệm vụ của một nhân viên outbound trong mô tả công việc. Cách thực hiện từng đầu việc trong nhiệm vụ của một nhân viên outbound. Cung cấp cái nhìn tổng quan về dòng chảy công việc của một nhân viên outbound (sơ đồ quy trình bán và điều hành du lịch outbound).

Read more »

Môn 6: Công việc của nhân viên Inbound

Bài tiếp theo trong loạt bài giảng về nghiệp vụ bán và điều hành du lịch là bài “Công việc của nhân viên Inbound”. Với môn học này, học viên sẽ hiểu rõ nhiệm vụ của một nhân viên Inbound. Cách thức hiện từng đầu việc trong nhiệm vụ của một nhân viên inbound. Cung cấp cái nhìn tổng quát về dòng chảy công việc của một nhân viên inbound (sơ đồ quy trình bán và điều hành du lịch inbound.

Read more »

Môn 5: Tính giá vốn chương trình du lịch

Với môn học này học viên sẽ được cung cấp những khái niệm cơ bản về giá vốn và cách tính giá vốn của một chương trình du lịch. Thực hành việc tính giá vốn cho các chương trình du lịch thông dụng trên thực tế hiện nay. Đồng thời đưa ra thông lệ định giá bán sau khi đã định được giá vốn củ một chương trình du lịch.

Read more »

Môn 4: Lập chương trình du lịch outbound

Với môn học này, học viên sẽ có kiến thức cơ bản về việc ứng dụng lịch bay trong việc lập chương trình du lịch outbound. Có khái niệm cơ bản về chương trình du lịch và kỹ năng lập chương trình du lịch outbound. Thực tập để xây dựng các chương trình du lịch outbound hoàn chỉnh với 3 mức từ dễ đến khó.

Read more »

Môn 3: Lập chương trình du lịch inbound

Với môn này học viên sẽ có khái niệm cơ bản về bản đồ du lịch nói chung và bản đồ du lịch Việt Nam nói riêng. Nắm bắt được các đặc điểm về du lịch, tuyến điểm và đặc trưng tham quan của các thành phố, vùng miền trong Việt Nam. Có khái niệm cơ bản về chương trình du lịch và kỹ năng lập chương trình du lịch Inbound. Thực tập để xây dựng các chương trình du lịch Inbound với 3 mức từ dễ đến khó.

Read more »